6th Framework Programme
Studiu de caz 3: Rieste

Studiu de caz 3: Rieste

 

Instalaţia de biogaz din Rieste de lângă Osnabrück, Germania, a fost proiectată prima dată pentru o producţie de electricitate de a 340 KWh CHP, însă a fost extinsă la 520 kWh. Instalaţia producea biogaz din substraturi mixte- bălegar de la porcine şi porumb dar şi deşeuri din grăsimi şi alte reziduuri organice provenite din industria alimentară. Această diversitate face ca instalaţia să fie destul de independentă şi flexibilă. Substraturile provin din fermele ce aparţin operatorului. Pentru încălzirea adăposturilor animalelor este folosită caldura în exces. O altă întrebuinţare a căldurii este pasteurizarea reziduurilor alimentare. Din moment ce există diferite cerinţe legale fie pentru reziduurile alimentare (resturi) şi produsele animaliere care nu sunt destinate consumului (reziduuri din abatoare), resturile trebuiesc pasteurizate la o temperatură de 70°C timp de 60 minute, în timp ce deşeurile din abatoare trebuie să treaca printr-un proces de tratament la o temperatură de 103 °C şi o presiune de 3 bar timp de cel puţin 20 minute.  Datorită acestor cerinţe variate, instalaţia lucrează cu diferite hale de primire.

 

Tipul instalaţiei: Fermentare de deşeuri
Localizare: Rieste, Germany
Operator: Privat
Constructor: Bioconstruct
Darea în folosinţă: Noiembrie 2003

Date operaţionale

Mod: 2 etape
  2 fermentatoare din beton folosite alternativ
Clasa de temperatură: Mezofilică
Fermentatorul principal: 1 x 1.180 m3
Fermentatorul secundar: 1 x 1.180 m3
Rezervor depozitare finală: 1 x 2.200 m3
Substrat: Resturi (30%)
  Bălegar de la porcine (19%)
  Grăsimi (16 %)
  Alte deşeuri (16 %)
  Grăsimi vegetale (12 %)
  Porumb (7%)
Cantitate anuala: 12.700 tone
Gaz utilizat: 1 CHP cu 520 kW

Producţia energetică

Electricitate produsă: 4.400.000 kWh
  alimentează 1.050 gospodării
Căldură produsă: 4.200.000 kWh
  echivalentul a 420.000 l ulei pentru încălzire
Utilizarea energiei termice Pasteurizare, încălzirea adăposturilor

Informaţii suplimentare

Caracteristică specială: Procesarea resturilor, recepţie separată

Schema instalaţiei