6th Framework Programme
Studiu de caz 1: Wittkiel

Studiu de caz 1: Wittkiel

 

Instalaţia de biogaz localizată în nordul Germaniei în Stöltebüll este o instalaţie de biogaz tipică agricolă cu introducerea unui singur substrat de porumb. Acest tip de introducere singulară este foarte popular printre fermieri, care oricum produc furaje pentru porci şi vaci. Producerea de furaje suplimentare pentru utilizarea energetică este astfel profitabilă, dacă există pământ pe care acestea sa fie cultivate. Fermierii au realizat că producerea de porumb pentru instalaţia de biogaz este o afacere profitabilă cât şi o soluţie ecologică pentru producerea electricităţii şi căldurii.  Introducerea unui substrat singular face ca producţia de biogaz să fie sigură şi continuă. Nu este nevoie de o rafinare a conţinutului substratului. În acest fel, apar mai puţine probleme tehnice decât într-o instalaţie cu co-fermentare. În Wittkiel, la început, vecinii s etemeau de mirosul neplăcut şi zgomot. Când instalaţia a început să funcţioneze, au realizat că mirosul nu era o problemă, chiar dacă tancul de depozitare a reziduurilor era deschis. Iar motorul pe gaz nu este auzit de la o distanţă de 100 de metri. Datorită recoltelor bune, experienţa ne arată că instalaţiile de biogaz ce funcţionează cu substrat de porumb au una din cele mai mari producţii de metan la hectar cât şi costurile de operare cele mai scăzute.

 

Date importante

Tipul instalaţiei: Agricolă
Localizare: Stoltebüll, Germania
Operator: Biokraft Stenneshöh GmbH & Co. KG
Constructor: Bioconstruct
Darea în folosinţă: Noiembrie 2006

Date operaţionale

Mod: 2 fermentatoare paralele, fermentator secundar
Clasa de temperatură: Mezofilică
Fermentatorul principal: 2 x 2.217 m3
Fermentatorul secundar: 1 x 2.217 m3
Rezervor depozitare finală: 1 x 3.400 m3
Substrat: Porumb însilozat
Cantitate anuală: 10.800 tone
Gaz utilizat: 1 CHP cu 500 kW
Tpul CHP: GE Jenbacher

Producţia energetică

Electricitate produsă: 6.328.000 kWh
  alimentează 1.580 gospodării
Căldură produsă: 6.328.000 kWh
  echivalentul a 632.800 l ulei pentru încălzire
Utilizarea energiei termice Încălzirea adăposturilor pentru porci
  case de vacanţă
  uscarea aşchiilor lemnoase

Informaţii suplimentare

Caracteristică specială: Fermentare material brut exclusiv regenerabil
  Fermentare uscată
Investiţie: 2 millioane €
Schimbări aduse instalaţiei: CHP adiţional de 265 kW în 2007

Schema instalaţiei