6th Framework Programme
Obiective

Obiective

Prin Acţiunea Specifică de Sprijin din cadrul PC6, ProBioPol îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

  • Reducerea de gaze cu efect de seră 
  • Analiza fezabilităţii poligenerării la scară industrială pe baza biogazului în România 
  • Demonstrarea potenţialului de autonomie energetică a companiilor agro-industriale
  • Analizarea criteriilor optime pentru proiecte de poligenerare industrială pe bază de biogaz în România 
  • Promovarea şi diseminarea informaţiei rezultate din proiect către potenţiali investitori
  • Informarea autorităţilor cu responsabilităţi de elaborare de politici si luare a deciziilor în susţinerea investiţiilor în domeniul biogazului
  • Implementarea în România a două centrale de poligenerare pe bază de biogaz la scara industrială, de până la 10,000,000 kWh.