6th Framework Programme
7. Cum este utilizat biogazul?

7. Cum este utilizat biogazul?

Datorită compuşilor cum ar fi: vaporii de apă, hidrogenul sulfurat, dioxidul de carbon şi particulele de praf, biogazul nu poate fi folosit imediat ce a fost extras din instalaţie. Totuşi, după îndepărtarea vaporilor de apă şi dioxidului de carbon, biogazul poate fi folosit la fel ca orice alt gaz natural curat.

Experienţa în realimentarea tractoarelor sau compactoarelor folosite în cadrul instalaţiilor de deşeuri arată că biogazul poate fi folosit ca şi combustibil alternativ pentru vehicule. Dar , datorită legislaţiei corespunzătoare, este folosit mai ales în instalaţiile combinate de caldură si energie. In aceasta procedura, biogazul este folosit pentru operarea unui motor cu combustie ce alimentează un generator pentru producerea energiei electrice. Apa caldă rezultată din procesul de răcire cât şi evacuările pot fi folosite pentru încălzire atât direct on-site cât şi la consumatori apropiaţi de locaţia instalaţiei.

O altă utilizare a biogazului este aceea de pompare a acestuia în reţeaua publică de gaze. Acest lucru necesită rafinarea biogazului la calitatea gazului natural. Fiind la fel de eficient pe cât este de flexibil, biogazul poate fi directionat în locul unde este efectiv necesar pentru producerea de caldură şi electricitate.