6th Framework Programme
3. Care este potenţialul biogazului?

3. Care este potenţialul biogazului?

În contextul schimbărilor climatice şi actualelor politici energetice,  necesitatea utilizării serselor de energie regenerabile, sustenabile şi indigene este din ce în ce mai ridicată. 

Utilizarea unor materiale pentru producerea de energie, care pot fi considerate deşeuri şi a căror depozitare costă bani, devine clar o abordare inteligentă. În plus faţă de beneficiile pentru mediu, creşterea preţului energiei convenţionale şi cerinţele din ce în ce mai mari pentru un  management adecvat al deşeurilor organice sunt argumente în favoarea producerii de biogaz.. 

Însă utilizarea bălegarului, deşeurilor organice şi a altor tipuri de biomasă ca surse de energie, depinde în mare măsură de disponibilitatea  acestora. Disponibilitatea şi utilizarea sunt strict dependente de politicile energetice şi de mediu naţionale şi UE.  Co-fermentarea bălegarului şi a altor tipuri de deşeuri organice în centrale de biogaz reprezintă un proces integrat. Pe lângă producerea de energerie regenerabilă, procesul include beneficii de mediu şi agricole, cum sunt:  

  • economisire a banilor de către fermieri
  • îmbunătăţirea eficienţei fertilizatorilor
  • reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră
  • reciclare ieftină a deşeurilor
  • reducerea neplăcerilor cauzate de mirosuri şi muşte  
  • posibilitatea reducerii patogenilor prin igienizare, toate acestea conectate cu producerea de energie regenerabilă.

Gazul natural, petrolul şi combustibilii solizi acoperă piaţa de energie primară a României în proporţie de 74%. Consumul total a înregistrat o creştere slabă în ultimii 3 ani, după ce a manifestat o scădere semnificativă în perioada 1990-1999. Cantitatea de petrol şi gaz natural au înregistrat o scădere importantă din 1990 iar alimentarea cu petrol este acum sub media EU-27de 38%.  În schimb, sursele regenerabile au crescut constant, înregistrând 12% din consumul total intern, mai mare decât EU-27 cu 6%.   

40 % din teritoriul României este ocupat de teren agricol, iar cca 30% de păduri, însă doar 10% din totalul de biomasă este folosit pentru producerea energiei.  Biomasa este utilizată în general pentru încălzire, ardere directă şi apă caldă.