6th Framework Programme
1. Ce este biogazul?

1. Ce este biogazul?

Biogazul este amestecul de gaze obţinut prin fermentarea anaerobă a materiilor organice. Materiale cum sunt: bălegarul, deşeurile biodegradabile sau hrana furajeră sunt transformate în metan şi dioxid de carbon.

Compoziţia tipica de biogaz

 • 50-75 % Metan, CH4
 • 25-50 % Dioxid de carbon, CO2
 • 0-10* % Nitrogen, N2
 • 0-1 % Hidrogen, H2
 • 0-3 % Hidrogen sulfurat, H2S
 • 0-2* % Oxigen, O2

*deseori 5 % din aer este introdus pentru desulfurizare microbiologica

În procesul de fermentare anaerobă acţionează bacteriile metanogene. Condiţiile de mediu necesare sunt: 

 • Mediu anaerob
 • Temperaturi între 15°C şi 55°C
 • Valori ale PH-ului între 6.5 şi 8.0
 • O varietate de furaj în cantităţi nu prea mari
 • Evitarea factorilor de încetinire, cum sunt: sărurile metalice grele, antibioticele, dezinfectanţii
 • Existenţa urmelor de minerale cum ar fi nichelul şi molibdenul